„Съвременни управленски практики IX”

Традицията на конференциите „Съвременни управленски практики” е свързана с инициатива от преди 16 години на водещи учени и специалисти от тогавашното програмно направление “Стопанско управление” в Бургаския свободен университет, чиято цел е споделяне на тенденциите в управленската и икономическа мисъл с представителите на бизнеса и публичния сектор. В течение на времето и трите програмни направления в ЦИУН се включиха активно в разширяване на тематичните области и организацията на конференциите. През последните 8-10 години с научни доклади в поредните издания на научния форум на ЦИУН участваха над 120 преподаватели от трите големи икономически университета на България- УНСС- София, ИУ-Варна, СА “Д.Ценов”- Свищов, както и от стопанските факултети на почти всички висши училища в България. Тазгодишното издание на научната конференция СУП IX ще протече под знака на 25- годишния юбилей на Центъра по икономически и управленски науки при БСУ и на Бургаския свободен университет

Програма

Почетен председател:

 • проф. д-р Петко Чобанов, президент на БСУ

Председател: 

 • проф. д-р Васил Янков, декан на ЦИУН

Членове:

 • проф. д-р Милен Балтов, зам. ректор на БСУ по НИД и МС
 • проф. д-р Лина Анастасова, зам. декан на ЦИУН по НИД и МС, БСУ
 • проф. д-р Евангелий Андронов- УНСС
 • доц. д-р Мария Нейчева, зам декан на ЦИУН по УД
 • доц. д-р Галина  Куртева, БСУ
 • доц. д-р Гинка Милчева,  БСУ
 • доц. д-р Сава Димов, БСУ
 • доц. д-р Юлия Йоргова, БСУ
 • доц. д-р Пенчо Иванов, УНСС
 • проф. д-р Симеон Желев- декан на Факултет „Управление и администрация”, УНСС
 • доц. д-р Теодор Седларски- декан на Стопански Факултет, СУ „Св. Св. Климент Охридски”, София
 • проф. д-р Евгени Станимиров- зам. ректор по УД на Икономически университет, Варна
 • проф.д-р Снежана Башева- декан на Финансово- счетоводен факултет- УНСС
 • проф. д-р Атанас Атанасов, декан на факултет „Стопанска отчетност”, СА „Д.Ценов”, Свищов
 • prof. Esther Subrira, PhD, University of Barcelona
 • prof. Gundolf Baier, PhD- Vice Rector for Academic Affairs, Zwickau University of Applied Sciences, Zwickau
 • prof. Ivona Raguzs, PhD,  Vice Rector of University of Dubrovnik
 • prof. Anna Paula Figuiera, PhD, ESTIG, Beja 
 • assoc. prof. Mirco Palic, PhD, University of Zagreb

Организационен секретариат:

 • доц. д-р Мария Желева- БСУ
 • доц. д-р Гергана Николова- БСУ     
 • гл.ас. д-р Атанас Луизов- БСУ
 • гл.ас. д-р Диана Съботинова - БСУ

Тематични направления:

 • Управленски стратегии и проблеми- научни и приложни аспекти и перспективи
 • Предизвикателства на съвременните пазари, маркетинга и продажбите- парадигми, проблеми и перспективи
 • Икономика, финансови инструменти, счетоводна отчетност и контрол
 • Иновации, инвестиции и човешки ресурси

Работни езици на конференцията:

 • български
 • английски

Важни срокове:

 • Изпращане на заявка за ранно записване (и абстракт, при участие с доклад) – до 15 април 2016 г.
 • Заплащане на такси при ранно записване – до 25 април 2016 г.
 • Изпращане на заявка за последно записване (и абстракт, при участие с доклад) – 15 май 2016 г.
 • Заплащане на такса при последно записване – 20 май 2016 г.
 • Изпращане на готовия доклад  – 30 май 2016 г.
 • Рецензиране и коригиране на докладите- 10.07. 2016 г.
 • Излизане на готовия сборник с докладите- 15.09.2016 г.

Заявките за участие в конференцията заедно с абстрактите (при участие с доклад) се изпращат само чрез online на линка регистрация. Готовите доклади подготвени по техническите изисквания се изпращат в срок на sup@bfu.bg.

Потвърждение за приемане на заявката за участие в конференцията ще получите до пет дни след регистрация и изпращане на абстракта (при участие с доклад) на посочения от Вас e-mail адрес. Абстрактите следва да бъдат с обем от 300 до 700 думи (1-2 страници) и да отговарят на посочените по-долу изисквания за оформяне на докладите.

В рамките на конференцията ще се проведат и 3 кръгли маси по проблеми на образованието по специалностите на ЦИУН, за които ще има допълнителна информация. 

Начало на регистрацията на участниците в деня на събитието:

09.30 ч. на 17.06.2016 г.

Откриване на конференцията:

11.00 ч. на 17.06.2016 г.

Такси за правоучастие:

Таксата за правоучастие е 95 лв., преведени по сметка на БСУ:IBAN: BG50BUIN78551080025816; BIC: BUINBGSF, Алианц Банк България, БСУ, основание: участие в конференция на ЦИУН; Име на участника, институция. Фактурите ще се издават в деня на регистрацията или при поискване до 2 дни след постъплението.

БСУ предлага и следните актуални отстъпки:

 • За заплащане на таксата, при ранно записване (преведена до 25 април 2016 г.) – 20% отстъпка от таксата;
 • За заплащане на такса (краен срок 15 май 2016 г.), за участие на допълнителен участник-съавтор на доклад – 20% отстъпка от таксата за всеки от допълнителните участници;
 • За заплащане на такса (краен срок 15 май 2016 г.), за включване на допълнителен доклад на участника – 20% отстъпка от таксата за всеки от допълнителните доклади.

Технически изисквания за оформяне на докладите

Регистрация

Информация за хотели

 

 

Контакти:
Бургаски свободен университет
8001 Бургас, ул. “Сан Стефано” № 62
тел: 056/ 900 400
e-mail:sup@bfu.bg