Новини

БСУ и летищата на Фрапорт за общ бранд Черно море

БСУ и летищата на Фрапорт за общ бранд Черно море

Изп. директор на Фрапорт ТуинСтар Еърпорт Мениджмънт АД д-р Франк Кванте и проф. д.п.н. Галя Христозова подписаха договор за сътрудничество.

Еразъм без хартия в БСУ

Еразъм без хартия в БСУ

Предвидена е дигитализация на целия административен процес съгласно инициативата „Европейска студентска карта“ и  Плана за действие в областта на цифровото образование и Европейската програма за умения.

Обучението преминава в онлайн среда

Обучението преминава в онлайн среда

Организация на учебния процес във връзка с въведените противоепидемични мерки.

Посланикът на Португалия поднови споразумението с БСУ

Посланикът на Португалия поднови споразумението с БСУ

Споразумението касае безплатното изучаване на португалски език и различни културни и образователни прояви на Португалия в БСУ.

Социално предприемачество в четириъгълника с бизнеса в БСУ

Социално предприемачество в четириъгълника с бизнеса в БСУ

В БСУ се проведе кръгла маса в рамките на инициативата „Мултидисциплинарни иновации за обществени промени“ на програма КОСТ на ЕС.

Информационна среща по програма ЕРАЗЪМ+ в БСУ

Информационна среща по програма ЕРАЗЪМ+ в БСУ

В БСУ се проведе информационна среща по програма „Еразъм+“ като част от глобалната инициатива „Дни на Еразъм“ (#ErasmusDays)

Магистрати от 8 европейски държави ще посетят БСУ

Магистрати от 8 европейски държави ще посетят БСУ

Домакин на визитата е Районен съд - Бургас в рамките на обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение

ВАЖНО! Промяна в организацията на учебния процес

ВАЖНО! Промяна в организацията на учебния процес

Изцяло присъствено ще бъдат учебните занятия за студентите от първи курс. За студентите от втори до пети курс обучението ще бъде в смесена среда.  

БСУ е в един от най-големите проекти за модернизация на ВУ

БСУ е в един от най-големите проекти за модернизация на ВУ

БСУ е партньор в един от най-големите проекти за модернизация на ВУ „Икономическото образование в България 2030“

Откриване на академичната година

Откриване на академичната година

Откриването ще бъде на  4 октомври 2021 г. с информационни срещи на Деканите със студентите от първи курс, редовно и задочно обучение, по график.