15 години преподаване на Счетоводство и Финанси

ПРОГРАМНИЯТ КООРДИНАТОР НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА ПО “ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО” ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ ЯНКОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ ИМАТ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ПОКАНЯТ ВСИЧКИ НАСТОЯЩИ И БИВШИ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ “ФИНАНСИ” И “СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ” И ВСИЧКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ЦИУН

НА ПРАЗНИЧЕН КОКТЕЙЛ

15 ГОДИНИ ПРЕПОДАВАНЕ НА СЧЕТОВСТВО И ФИНАНСИ

10 ГОДИНИ ПРОГРАМЕН СЪВЕТ ПО “ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО” В БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

под мотото:
"15 ГОДИНИ ОБУЧЕНИЕ, ЗНАНИЕ, ИНОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ ПО СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ В БСУ"

Коктейлът ще се проведе на 08 юни 2006 г. в основния ресторант на Интерхотел “България” от 19:00 часа

ВХОД САМО С ПОКАНА
КУВЕРТ - 5 ЛЕВА

Кувертите можете да получите в кабинет 312 от всички
асистенти към програмния съвет по счетоводство и финанси
и кабинет 512 от доц. д-р Сава Димов