90-годишен юбилей на чл. кор. проф. Александър Янков, член на Настоятелството и „Доктор хонорис кауза на БСУ”

Проф. Александър ЯнковПроф. Александър Янков е най-известният български юрист в света по морско право. Бил е съдия в Международния трибунал по морско право в Хамбург и президент на неговата Камара по споровете относно опазването на морската среда, председател на  Комисията по международно право на ООН в Женева (1977-1996 г.), един от учредителите на Международната асоциация по морско право, посланик в Обединеното кралство (1972-1976 г.), а след това постоянен представител на България при ООН с ранг на заместник-министър на външните работи (1976-1980 г.), народен представител в 34-тото и 35-ото народно събрание и в 7-ото Велико народно събрание (1990-1991 г.), председател на Световната организация по международно право.

Проф. Янков е роден в Бургас на 22 юни 1924 година. Бил е преподавател в Юридическия факултет на БСУ. Член е на Настоятелството на Бургаския свободен университет от 2006 година досега, носител на най-високото академично отличие „Доктор хонорис кауза на БСУ”.

Честит юбилей!