БСУ беше представен на най-високия форум на ЕК за регионално развитие

БСУ беше представен на най-високия форум на ЕК за регионално развитие

В периода 12-13 октомври 2015 г. в Брюксел се  проведоха „Дните на регионите“, организирани за 4-та поредна година от Европейската комисия.

Бургаският свободен университет беше една от трите български институции, представени на  форума. В сесията „Процедури за оценка на големи инвестиционни проекти“ за докладчик беше поканен зам.-ректорът на БСУ проф. д-р Милен Балтов. Сесията беше модерирана от ръководителя на Звеното за големи проекти в Генерална дирекция „Регионално развитие“ на ЕК, а темите представиха експерти от същата дирекция, както и от дирекциите на ЕК за околна среда и за конкурентоспособност.