БСУ е акредитиран с новата Еразъм Харта с максимална оценка 100

БСУ е акредитиран с новата Еразъм Харта с максимална оценка 100

Бургаският свободен университет е сред първите висши училища в България, акредитиран с  Еразъм Харта за висше образование за новия програмен период 2021-2027 г. Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) към Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура” към ЕК удостои БСУ с Еразъм Харта за висше образование (Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027) с оценка 100/100!

Еразъм Хартата за висше образование 2021-2027 осигурява общата рамка за качество за дейностите по европейско и международно сътрудничество, които БСУ може да провежда в рамките на програма „Еразъм+“.

Желаем на всички колеги от БСУ много нови проекти и мобилности с програма „Еразъм+“!