БСУ е на първо място по удовлетвореност на студентите по Педагогика

БСУ е на първо място по удовлетвореност на студентите по Педагогика

Представя в систематичен вид картината на българското висше образование. Ежегодно чрез нея се оценяват основните постижения на българските висши училища, техните проблеми и бъдещо развитие.

Рейтинговата система  за 2022 г. показва, че студентите по педагогика в Бургаския свободен университет са най-удоволетворени от учебния процес - 9.2 точки, следвани от студентите от ШУ „Еп. К. Преславски“ - 8.7 т., и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - 8.2 т., а СУ „Св. Кл. Охридски“  е на предпоследно място с 6.9 т.

Усилията, свързани с удовлетвореността на студентите от учебния процес, са важна част от институционалната политика на БСУ. Организацията на академичния процес позволява както пряк контакт с всички преподаватели, така и отворен достъп до платформата за електронно обучение в БСУ. Студентите имат възможност да използват неограничено ресурсите и дейностите при подготовката си за изпит. Съдадената традиция всеки курс да има академичен съветник от преподавателския екип също създава възможности за непосредствена комуникация и бързо решаване на възникнали проблеми.

Друго постижение и висока оценка за ПН 1.2. Педагогика е, че 90% от студентите, завършили педагогическите образователни програми в Бургаския свободен университет, пак биха избрали същата специалност в същото висше училище.

Това ни кара да се гордеем с постиженията и с нашите студенти, но и ни задължава да продължим да следваме основния си принцип: Студентът е в центъра на академичното взаимодействие.

 

снимка-1-П.jpg