БСУ и Иновационният хъб с отличие по Дигитална Европа

БСУ и Иновационният хъб с отличие по Дигитална Европа

Бургаският свободен университет, като партньор на Югоизточния дигитален иновационен хъб, е една от шестте организации, получили "Знак за съвършенство" за програми на Европейския съюз в областта на иновациите и изследванията. Знакът се присъжда за проектното предложение на хъба в рамките на процедура по програма „Дигитална Европа“ на тема „Подобряване на конкурентоспособността на МСП и на организациите за предоставяне на професионални услуги в Югоизточния район за планиране на България чрез интегрирани иновативни дигитални решения“. Знакът е да отличи проекта и да му предостави възможност да бъде финансиран с други инструменти както на Европейската комисия, така и с държавния бюджет на Република България без необходимост от повторна оценка.

Ръководството на Югоизточния дигитален иновационен хъб и на БСУ изказват благодарност на всички партньори и експерти начело с председателя на хъба Петко Георгиев, на Ина Агафонова и на ректора на университета проф. д-р Милен Балтов, които ще се възползват от възможността финансирането да бъде по линия на Плана за възстановяване и устойчивост.