БСУ подписа меморандум за сътрудничество с Община Бургас за организиране на учебни практики

memorandumСтудентите от специалност „Право” и „Публична администрация” ще посещават общинските административни служби по време на учебната си практика. Те ще имат пряк достъп до заседанията на Общинския съвет, ще наблюдават работата на отделните комисии, ще провеждат срещи с общински съветници. Ще се даде възможност за запознаване с административното обслужване, с работата на дирекциите и отделите, с начина на взаимодействие на вътрешните служби в структурата на общинската администрация. Студентите ще участват в екипите, които подготвят пакетите документи за работата на Общинския съвет, заседанията на комисиите, провеждането на тръжните процедури, обществените поръчки и др.

Подписаният документ за провеждане на студентските стажове в специалност Право и Публична администрация е първи по рода си има амбицията да постави началото на трайно и полезно сътрудничество с Община Бургас. Ще се подобри практическата подготовка на студентите и ще се създадат добри възможности за професионална реализация  и кариера на завършващите тези специалности.