БСУ представи пред ученици проект за дигитални умения

БСУ представи пред ученици проект за дигитални умения

На 25 февруари 2019 г. в Бургаския свободен университет се проведе заключително събитие за разпространение на резултатите по проект „ITech - Младите правят дигитална наука“, финансиран по програмата Еразъм+, КА2, Стратегически партньорства за младежта.
На него присъстваха 85 ученици и 12 учители от бургаски гимназии. Проектът беше с продължителност 18 месеца - от септември 2017 до февруари 2019 г. Партньори в него бяха френски и румънски организации, а постигнатите резултати са отворени образователни ресурси за обучение на младежи в областта на програмирането, „Интернет на нещата“, социалните мрежи и придобиването на знания.

 

проект Жечева 2.JPG
Проект Жечева 3.jpg