БСУ с дискусия за безопасността на движението и „войната по пътищата”

БСУ с дискусия за безопасността на движението и „войната по пътищата”


Студентите и преподавателите от Центъра по информатика и технически науки се срещнаха с представители на държавни и неправителствени организации, в чиито ресор е организацията и техническата безопасност на пътя. В дискусията участваха: зам.-председателят на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения  към НС Иван Вълков, депутат от Бургаски избирателен район; представители от КАТ Бургас; от Община Бургас; главният секретар на Областна управа Веселин Люцканов и др. Модератор беше председателят на Асоциацията на пострадалите от катастрофи Владимир Тодоров.
“Учебните програми на специалностите ни в магистърските програми „Съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението” и „Техническа безопасност и електротехническа експертиза”, са тясно свързани с проблематиката за безопасността на пътя, който се превърна в последно време в държавна политика. Освен законодателни промени са нужни и дискусионни форуми и научни прояви, които да формират у младите хора социално-отговорно поведение на пътя, дисциплина и съвест пред обществото” – заяви след срещата  доц. д-р Радостин Долчинков, декан на ЦИТН и организатор на форума.

Форумът се проведе на 12.10.2015 г., понеделник, от 11 часа в зала 219 на БСУ.