БСУ – с грамота за отлично представяне в конкурса на Община Бургас за най-оригинална външна коледна украса