БСУ с нов проект за продължаващото образованиe

БСУ с нов проект за продължаващото образованиe

Проектът се изпълнява от ЦИУН и е финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

На 3 февруари в БСУ се проведе първата научна среща по проект на тема „Нагласи на българските предприемачи и мениджъри към продължаващото професионално образование на човешкия ресурс в организацията“. Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ – конкурс за фундаментални научни изследвания – 2022 г. и е с продължителност три години. На срещата присъстваха ректорът на БСУ – проф. Милен Балтов, който е и част от екипа на проекта, зам.-ректорът проф. Мария Алексиева, деканите и зам.-деканите на основните структурни звена в университета, членове на екипа от Центъра по икономически и управленски науки и преподаватели. Гост на събитието беше проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общинския съвет на Община Бургас.

Основна цел на проекта е да се изследват и анализират факторите, мотивите и бариерите пред бизнес инвестициите в продължаващото образование като основна форма на ученето през целия живот. Резултатите ще бъдат популяризирани чрез публикации в български и международни научни издания и научни форуми в страната и чужбина. Проектът ще надгражда работата по успешно приключилия проект с ръководител - проф. д-р М. Балтов - „Повишаване конкурентоспособността и продуктивността на икономиката в съответствие с тематичните области на ИСИС“, също финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

IMG_4324.png