БСУ с нова акредитация на докторска програма

След получената висока оценка при акредитацията на професионално направление Социални дейности, Националната агенция за оценяване и акредитация даде акредитация на докторска програма „Организация и управление на социалните дейности“ с 6-годишен срок.