БСУ участва в уебинар на престижен международен китайски форум

БСУ участва в уебинар на престижен международен китайски форум


На 18 юни 2020 г. Бургаският свободен университет беше едно от двете висши училища от България, които взеха участие в международния форум “2020 XITU-CEEC Higher Education Institutions International Cooperation & Exchanges“, организиран под формата на уебинар от Xi'an Jiaotong University, гр. Сиан, Китайската народна република. В престижната международна проява взеха участие представители на 18 университета и научни организации от 10 държави  - Словакия, Полша, България, Китай, Унгария, Чешката република, Хърватия, Сърбия, Гърция, Румъния. Бяха представени университетите и бяха обсъдени възможностите и перспективите за сътрудничество и формите на образователен обмен в условията на пандемията “COVID-19”. Споделен беше опитът по отношение на международния обмен между китайските университети и университетите от Централна и Източна Европа.
Преди 2 години БСУ беше поканен от Xi'an Jiaotong University, гр. Сиан, КНР на първото издание на форума по линия на инициативата „Един пояс, един път“ – „Новият път на коприната“. По време на днешната сесия  проф. д-р Милен Балтов - зам.-ректор по НИД и МС,  и Гергана Кирова, Отдел "Международно сътрудничество" в БСУ, представиха традицията на БСУ за сътрудничество с висши училища от КНР. С гордост представителите на Xi'an Jiaotong University, гр. Сиан, установиха, че партньорът на БСУ  Jiaotong University, гр. Шанхай, е техният  първосъздател преди 60 години.

 

Capture 1 china.JPG
China webinar 1.JPG
China webinar 2.JPG
China webinar 3.JPG
China webinar 5.JPG
IMG_0738.jpg
IMG_0734.jpg