БСУ - в нов международен проект с още 10 държави

БСУ - в нов международен проект с още 10 държави

BizMOOC e един от осемте проекта, спечелили финансиране по програма Еразъм+ ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, мярка „Алианси на познанието“ от над 200 подадени предложения. Координираща институция е университетът FH JOANNEUM от Австрия. 
 Основната цел на BizMOOC е да отправи предизвикателство към бизнеса, обществото и висшите училища да увеличат своите дейности по експлоатация на потенциала на MOOC (Massive open online courses). Фокусирането е върху обучението във ВУЗ, ориентирано към пазара на труда, чрез прилагане на нови методологии за онлайн преподаване и учене. Това ще бъде постигнато чрез създаване на общи стандарти и рамки за MOOC, интегриращи опита и добрите практики в сферата на висшето образование и бизнеса.
 В партньорството са включени организации от България, Австрия, Испания, Италия, Великобритания, Полша, Германия, Словакия, Белгия, Холандия и Турция.
Проектът BizMOOC е с продължителност 2 години. Екипът от страна на БСУ е в състав: доц. д-р Мария Желева – ръководител  и гл. ас. д-р Янислав Желев – изследовател.