БСУ втори в страната на олимпиада по компютърна математика

БСУ втори в страната на олимпиада по компютърна математика

За втори път студентите от Центъра по информатика и компютърни науки завоюваха своето място сред най-добрите в България на V-та Национална студентска олимпиада по компютърна математика „Академик Стефан Додунеков” при изключително голяма конкуренция. Бяха завоювани 2 сребърни и 3 бронзови медала:

сребърен медал     Виолета Иванова Вантева    ИКН    3 курс
сребърен медал     Димитър Димитров Томов    СИ    2 курс
бронзов медал      Калин Русев Койчев        ИКН    3 курс
бронзов медал      Антон Николаевич Абросимов    ИКН    3 курс
бронзов медал    Константин Димитров Митрев    СИ    4 курс

Със спечелените отличия студентите затвърдиха позицията си на втори най-добри в страната. Олимпиадата е индивидуално състезание и има за цел да повишава интереса на студентите към математиката и системите за компютърна математика, като състезателите решават по 30 сериозни математически задачи с помощта на избрана от тях система за компютърна математика.
В престижния форум взеха участие студенти от 10 университета в страната: Бургаски свободен университет; Софийски университет „Св. Климент Охридски”; Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”; Технически университет – София; Технически университет – Габрово; Технически университет – Варна; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”; Русенски университет „Ангел Кънчев”; Лесотехнически университет София.

Да поздравим медалистите и техния ръководител гл. ас. д-р Пенка Георгиева!