БСУ взе участие в Х юбилеен международен конгрес по Психология

БСУ взе участие в Х юбилеен международен конгрес по Психология

Преподаватели от Центъра по хуманитарни науки и студенти от специалност „Психология“ на Бургаския свободен университет взеха участие в Х юбилеен международен конгрес по Психология, който се проведе в периода 3-4 ноември, в гр.София. Конгресът е най-престижният представителен форум на психолозите в България. Десетият  юбилеен конгрес се проведе под мотото „ Предизвикателствата пред модерната психология“. Преподавателите – доц. д-р Диана Циркова и доц. д-р Михаил Проданов, заедно със студентите – Иван Иванов (четвърти курс, специалност „Психология“) и Стойчо Димитров (трети курс, специалност „Психология“) активно се включиха в работата на конгреса с презентации на научни изследвания в три от осемте секции и в дискусиите, проведени в интерактивните панели, съвместно със студенти, докторанти, преподаватели и специалисти в областта на психологията от различни университети и организации от България и други страни.

снимка от конгреса 2.jpg
снимка от конгреса 3.jpg
Снимка от конгреса 4.jpg
снимка от конгреса 5.jpg
Х юбилеен международен конгрес по психология.jpg