Бургаският свободен университет подписа два договора за сътрудничество с Община Бургас

Бургаският свободен университет подписа два договора за сътрудничество с Община Бургас

Рамковият договор между БСУ и Община Бургас предвижда повишаване и подобряване квалификационната дейност на служителите от двете институции, обогатяване на образователните възможности на студентите за практическо обучение и стаж, съвместно участие в национални и международни научни проекти и изследователски програми, обмен на гост-лектори, преподаватели и специалисти.

От началото на новата учебна година студентите от специалностите „Социални дейности и консултиране” и „Психология” ще провеждат професионално-практическо обучение в социалните служби и звена на Община Бургас. Това предвижда вторият договор между двете институции. С подписания документ ще се подобри практическата подготовка на студентите и ще се създадат добри възможности за професионална реализация  и кариера на завършващите тези специалности.  

Двата договора бяха подписани днес от ректора на БСУ проф. дпн Галя Христозова и от кмета на Община Бургас г-н Димитър Николов по време на официалната среща, на която присъства президентът на БСУ проф. д-р Петко Чобанов.

 

ЕК 057.jpg
ЕК 048.jpg