Бургаският свободен университет с нова институционална акредитация

Бургаският свободен университет беше сред първите висши училища получили институционална акредитация по новата критериална система на Националната агенция за оценяване и акредитация. Оценката е 8,66 от 10 възможни и се присъжда за високото качество на учебния процес, за постиженията на преподавателите и студентите в научноизследователската дейност, за активните и ползотворни международни контакти и връзката с пазара на труда на БСУ. Срокът на новата акредитация е до 26 юли 2017 г.

Това е високо признание за БСУ, за преподавателската работа на академичния състав, за активността в научната и творческа дейност на университета. Заедно с международния сертификат за качество ИСО 9001:2008 и след отбелязаната през 2011 г. 20-годишнина на висшето училище, новата институционална акредитация утвърждава образа на БСУ като утвърдена и водеща образователна институция не само в Югоизточния планов регион на България, но и сред съседните държави.

Академичното ръководство поздравява всички преподаватели и студенти по повод получаването на новата институционална акредитация!