Ден на отворените врата и кариерна борса в БСУ

Ден на отворените врата и кариерна борса в БСУ

На 29 ноември 2023 г. Бургаският свободен университет гостоприемно отвори врата за ученици от средните училища в гр. Бургас и за фирми, които предлагат работни места, ориентирани към профила на образователните програми в университета.

От миналата година в БСУ се организират едновременно две събития – Ден на отворените врата и Кариерна борса. Интересът и към двете събития беше голям – повече от 750 ученици от средни училища в гр. Бургас, гр. Средец и гр. Карнобат и 19 фирми.

Програмата на събитието започна с официален старт, даден от ректора на БСУ – проф. д-р Милен Балтов, зам.-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики на Община Бургас – г-н Михаил Ненов и зам.-кметът по финанси, бюджет и икономика на Община Бургас – Станимир Апостолов. Гости на събитието бяха директори на дирекции от Община Бургас, експерти от РУО, гр. Бургас и др.

За успешен старт на събитието и за доброто настроение на домакините и гостите се погрижиха децата от танцова формация „Златен пламък“, с ръководители Николай и Пламена Цветкови и студентите Алесандро Ринкон Кайседо и Лаура Алехандра Реджес от университета Уноминуто, Колумбия, които са на студентска мобилност в БСУ по програма Еразъм+.

По интересен и атрактивен начин пред учениците от средните училища бяха представени специалностите, по които университетът ще обяви прием за следващата 2023-2024 академична година. Всички структурни звена бяха подготвили интерактивни дейности, свързани с академичния живот в БСУ – мини лекции, викторини, бизнес-игри, психотестове, роботи, фотоволтаични панели, електромобил, морски дрон, демонстрация на дрон с видео за събията,  работни артателиета и др.

Гост преподавателят  Енрике Батарега от университета „Крал Хуан Карлос“, Мадрид, Испания изнесе лекция пред студенти от ЦИТН на БСУ и ученици от две бургаски училища на тема „Електрохимични процеси в биологичните тъкани“.

В кариерните борси, организирани от най-голямата платформа за кариерно развитие – Jobtiger, водещи компании от региона и страната представиха пред студентите и младите специалисти възможности за кариерно развитие в България. Представителите на фирмите презентираха основна информация за своите компании, както и перспективите на бизнеса в съответната сфера.

Двете кариерни борси се провеждат в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот" и проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 “Икономическото образование в България 2030”, който се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По инициатива на студентски клуб „Мисия Учител“ членовете на клуба работиха съвместно с ученици в ателиетата по арттерапия и изработване на мисловни карти. Провокацията на студентите се оказа интересно и забавно преживяване за гимназистите, което развива уменията за критическо мислене и креативност – част от ключовите компетенции на ХХІ век.

IMG_20231129_110836.jpg
IMG_20231129_111436.jpg
370267523_1023013842092710_3570822382190672494_n.jpg
403923899_337364832257609_4590357994640484367_n.jpg
371255389_346100388067867_4676480046548151061_n.jpg
IMG_20231129_111913.jpg
IMG_20231129_113121.jpg
IMG_20231129_110929.jpg
370293229_6863628010411169_3581597199301811552_n.jpg
IMG_20231129_111044.jpg
369254304_1567339307428511_3523691412496009071_n.jpg
403612361_1571462287102863_2553384736899415732_n.jpg
403618066_1492888104887710_610222959910423306_n.jpg
403626383_338496068932707_3401374259275783951_n.jpg
404230968_1046178563288314_1993090194083170220_n.jpg
404643584_1143770703721475_8753521893907712937_n.jpg
404664675_836567204935048_9169746931679199331_n.jpg
IMG_1478.jpg
IMG_1483.jpg
403592600_886212269324412_9035549011480058270_n.jpg
403412497_646557560887140_9075316758194059068_n.jpg
369810998_354557183782279_6577826560880548706_n.jpg
370259683_875194774259383_6654101718418224102_n.jpg
370293229_6863628010411169_3581597199301811552_n.jpg
371173695_879273840486025_3382429909828682813_n.jpg
377289871_353572960683640_4678987637245147486_n.jpg
386889116_254430007352528_2727531284529308290_n.jpg
387455273_219499127847311_1775331128502048668_n.jpg
393921585_1640886113116216_6788122403516338704_n.jpg
395062264_1070941260822629_5288602417527418800_n.jpg
IMG_1490.jpg
IMG_1495.jpg
377153663_1779347662581933_7000495610070396242_n.jpg
IMG_20231129_110849.jpg
IMG_20231129_105512.jpg
IMG_20231129_105448.jpg
IMG_20231129_105346.jpg
IMG_20231129_105237.jpg
IMG_20231128_145339437.jpg
IMG_1590.jpg
IMG_1517.jpg
image014.jpg
IMG_1592.jpg
IMG_1598.jpg
IMG_1610.jpg
IMG_9680.jpg
IMG_20231128_144845866.jpg
IMG_20231129_111033.jpg
403394314_1289925248388671_7065096006155191183_n.jpg