Ден на програма Еразъм+ в БСУ

Ден на програма Еразъм+ в БСУ

На 09 октомври 2023 г. в зала 207 на БСУ се проведе информационна среща за възможностите, които предоставя програма „Еразъм+“ като част от глобалната инициатива на Европейската комисия „Дни на Еразъм“ ( #ErasmusDays ),

Тази година инициативата се провежда в периода 09-14 октомври в над 100 държави от 5 континента. По традиция събитието се провежда всяка година и това е седмото издание.

В БСУ събитието премина под мотото "ErasmusDays+ :Social Entrepreneurship – Investing in the Future“.

Информационният ден в БСУ беше открит от зам.-ректора на БСУ – проф. д-р Мария Алексиева, която поздрави присъстващите студенти, преподаватели и гости. Тя подчерта важността и положителното въздействие на програма Еразъм+ за разширяване на сътрудничеството и споделянето на европейски ценности.

Ръководителят на отдел „Международно сътрудничество“ в БСУ - Гергана Кирова представи възможностите за осъществяване на мобилност на студенти и на преподаватели в чуждестранни университети за академичната 2023/2024 г., както и проектите по програма „Еразъм+“, по които работи Бургаския свободен университет.

Като участници се включиха и входящите студенти в БСУ от Малайзия, Колумбия, Турция и Полша, както и входящи преподаватели от Румъния.

В събитието се включи и  съветникът по образованието на ESN-България, който представи дейността и менторската програма на ESN.

Чрез интересни и интерактивни презентации „Еразъм+“ студенти от БСУ, реализирали мобилности, споделиха своя опит и своите впечатления от обучението си в партньорски университети на БСУ.

Входящите студенти от партниращи на БСУ университети представиха в географски и културен аспект страните и университетите, от които идват.

Презентациите предизвикаха силен емоционален отзвук у присъстващите.

IMG_0372.jpg
IMG_0412.jpg
IMG_0397.jpg
IMG_0388.jpg
IMG_0401.jpg
IMG_0385.jpg
IMG_0406.jpg
IMG_0374.jpg
IMG_0375.jpg
IMG_0407.jpg
IMG_0368.jpg