Договор за сътрудничество с Беларуския държавен икономически университет в Минск

Ректорът на Бургаския свободен университет проф. д-р Петко Чобанов и зам.-ректорите проф. д-р Васил Янков и доц. д-р Галя Христозова се завърнаха от официално посещение в Беларуския държавен икономически университет в Минск. Визитата е по покана на ректора на Университета проф. Владимир Шимов, който лично участва през м. май 2006 г. в работата на юбилейната научна конференция в БСУ „Присъединяването на България към Европейския съюз – предизвикателства, проблеми, перспективи”.

Академичното и научното сътрудничество между двата университета е по силата на договор, който беше продължен по време на официалното посещение в Минск. Проф. Чобанов и проф. Шимов обсъдиха и приеха нови форми на сътрудничество в областта на научните изследвания и образователна дейност. Предвиждат се стажове и двустранен обмен на студенти, преподаватели, работа по съвместни образователни и изследователски проекти, обмен на научна и научно-методическа литература.

Договорът беше подписан от двете страни за срок от нови 5 години, като автоматично се продължава за още пет години при липса на възражения до изтичането му.