Europe Code Week 2023 в ПГКПИ

Europe Code Week 2023 в ПГКПИ


На 19.10.2023 г. Бургаски свободен университет в партньорство с Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, Бургас, организираха развлекателни учебни часове на тема „Hour of Code, Minecraft Adventurer“ в рамките на Европейската седмица на програмирането Europe Code Week 2023, която се провежда в периода от 7 до 22 октомври 2023. Учениците се запознаха с алгоритми и програмиране, играейки „Hour of Code, Minecraft Adventurer„. Участниците постигнали ненулев резултат получиха електронен сертификат за своето участие в Европейската седмица на програмирането.

thumbnail_9Г.jpg
thumbnail_10Б.jpg