Европейска седмица на програмирането в Професионална гимназия по електротехника и електроника

Европейска седмица на програмирането в Професионална гимназия по електротехника и електроника

На 10.10.2023 г. Бургаският свободен университет в партньорство с Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ Бургас, организираха развлекателни учебни часове на тема „Hour of Code, Minecraft Adventurer“ в рамките на Европейската седмица на програмирането „Europe Code Week 2023", която се провежда в периода от 7 до 22 октомври 2023. Учениците се запознаха с алгоритми и програмиране, играейки „Hour of Code, Minecraft Adventurer„. Участниците постигнали ненулев резултат получиха електронен сертификат за своето участие в Европейската седмица на програмирането.

9В.jpg