Европейска седмица на програмирането в БСУ

Европейска седмица на програмирането в БСУ

Центърът по информатика и технически науки, направление Информатика и компютърни науки, организира в БСУ учебни часове в рамките на Европейската седмица на програмирането "Europe CodeWeek" (https://codeweek.eu/. Събитието се провежда в партньорство с 5 училища от Бургас в периода 5-20 октомври 2019 година.
Участват ученици от следните училища в Бургас:
•    Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации;
•    Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов";
•    Профилирана природоматематическа гимназия  "Акад. Никола Обрешков";
•    Английска езикова гимназия "Гео Милев";
•    Основно училище "Васил Априлов".
Заявилите участие в проявата са над 300 ученици, които играят "Minecraft Hour of Code" (https://code.org/minecraft). Тези, които постигнат ненулев резултат, ще получат електронен сертификат за участие.