II международна студентска конференция „Модел Обединени Нации”

II международна студентска конференция „Модел Обединени Нации”