Информационен ден по програма „Еразъм“

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БСУ

 

кани всички редовни и задочни студенти и преподаватели на

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ

 

На 15 октомври 2012 год. в стая 207 на БСУ от 14.00 ч. ще се проведе информационна среща относно възможностите, които предоставя секторна програма ЕРАЗЪМ за мобилност на студенти и преподаватели в Европа.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!