Избори за членове на Студентския съвет при БСУ

До всички Студенти!

Във връзка с предстоящите на 12.01.2011 г. Избори за членове на Студентския съвет при БСУ имате възможност да изявите интерес за издигане на вашите кандидатури. 

На 12.01.2011г. (сряда) всички желаещи студенти да се явят в зала 217 в часовете за съответния Център:

  • за Студенти от ЦИТН  на 12.01.2011г. (сряда) от 10:30 в зала 217
  • за Студенти от ЦИУН на 12.01.2011г. (сряда) от 12:00 в зала 217
  • за Студенти от  ЦХН  на 12 .01.2011г.(сряда) от 13:30 в зала 217
  • за Студенти от  ЦЮН на 12.01.2011г. (сряда) от 15:00 в зала 217

 

За информация:  стая 209 (Студентски съвет)   или   ss@bfu.bg.