Изплатени са стипендиите и наградите за летния семестър

Студентите, класирани за стипендии за летния семестър, получиха сумата за последните 4 месеца от семестъра. Изплатени са и наградите за летния семестър.

Месечният размер на стипендията е 90 лева и се изплаща за общо пет месеца. Стипендии за успешни резултати в обучението получават 306 студенти от БСУ. Размерът на наградите е 200 лева на семестър. Награди за участие в научни и практически разработки получават 83 студенти от ЦИТН.

Средствата са преведени по картовите сметки на класираните студенти в ТБ „Алианц България Банк” АД.