Класиране на XV Конференцията за студентско научно творчество в БСУ

НАГРАДЕНИ СТУДЕНТИ

на XV Конференцията за студентско научно творчество в БСУ

26 март 2014 г.

 

Специално отличие - Елдар Заеров и Васил Иванов, БСУ, тема: Летателни средства с елекрохимичен източник на енергия


Направления: Право и политика, Администрация и управление

I място - Владимира Алексиева, БСУ, тема: Особености във вътрешните отношения при солидарната отговорност

II място - Николета Пулева, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, тема: Заобикалянето на закона по чл.26, ал.1 от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл.33 от Закона за собствеността

III място - Людмил Иванов, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, тема: Някои основни моменти в ЗБНБ

Поощрителни награди:

Даниел Кирилов - ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, тема:  Мeждународна уредба на брака, сключен пред капитан на кораб извън териториални граници

Иванка Иванова - БСУ, тема: Регресна отговорност по чл.202 КТ и чл. 54 ЗЗД

Крум Тодоров - ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, тема: Липсата на индивидуализация като причина за недействителност на ипотечния акт

 

Направления: Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика), Психология, Социални дейности

I място - Стоян Нешев и Теодора Пискова, УНСС, тема: Изкуството да имаш последователи: проекция на лидера на мнение в/ извън медиите

II място - Михаел Калошев, Калина Тончева, Дарена Даскалова - БСУ, тема: Да построим, да разрушим, да прескочим стената – предизвикателствата пред едно студентско радиопредаване

III място - Дончо Златев, БСУ, тема: Проучване на нагласите на потребителите в социалните мрежи преди изборите за Европарламент

Поощрителни награди:

Катя Милева - БСУ, тема: Модели за семейни отношения у подрастващите

Божена Щефаниова - БСУ, тема: Пиар стратегии и тактики за привличане на туристи от Словакия и Чехия в гр. Приморско

Венелина Стоева - ПУ „Паисий Хилендарски“, тема: Пазенето/разкриването/ на тайни и изричането на лъжи: Преценка за моралното развитие и отчитане на последиците от Аз-а

Владимир Василев - ШУ „Еп. К. Преславски“, тема: Виралната реклама в интернет

 

Направления: Финанси и счетоводна отчетност, Маркетинг и мениджмънт, Международни икономически отношения

I място - Иванка Копанова, Делян Иванов, Емил Михайлов - БСУ, тема: Развитие на иновация и стартиране на нов бизнес

II място - Никола Илиев - СА „Д. А. Ценов“, Свищов, тема: Бъдещето на Икономиката по пътя към "Икономиката на Бъдещето"

III място - Диляна Макакова, Ралица Николова, Яница Петкова - БСУ, тема: Развитие на позната услуга – ефективен инструмент за млади предприемачи

Поощрителни награди:

Делян Иванов, Красимир Георгиев, Иван Георгиев - БСУ, тема: Визуалният мърчандайзинг на търговски обект "Carrefour Market", Бургас”

Галина Събева и Мирослав Димитров - ТУ София, филиал Пловдив, тема: Корпоративна социална отговорност

Ивайло Димитров - СА „Д. А. Ценов“, Свищов, тема: Приложение на модела Economic Value Added в България

 

Направления: Техники и технологии, Информатика, Възобновяеми енергийни източници

I място - Стоян Узунов, Христо Христов - БСУ, тема: FUD

II място - Марин Вълков - ВТУ "Тодор Каблешков", тема: Изследване и анализ на енергийно ефективен генератор за електрическа енергия

III място - Апостол Маринов, Валентин Петков - БСУ, тема: Тестване и атакуване на сигурността на GSM (2G) стандарта и декриптиране на А5/1 шифър

Поощрителни награди:

Стефани Николова - БСУ, тема: Моделиране на ръка-робот

Ясен Ончев - БСУ, тема:  Проектиране,  моделиране и симулационно изследване на планетни предавки с циклоидно зацепване

Иван Николов, Петко Мутафчиев - НВУ "Васил Левски", тема: Изследване на комуникационен канал с бърз фадинг

 

Отличия на Националното представителство на студентските съвети:

  • Георги Финдулов - БСУ, тема: Система за споделяне на математически знания ShareMath
  • Александър Алексиев, Пламена Чакалова - БСУ, тема: Бедността – къде сме ние?
  • Теодора Ялъмова - БСУ, тема: Възходът на корпоративните медии и залязва ли печатът в България?
  • Никола Живков, Мариета Живкова - ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", тема: Кооперациите в условията на пазарното стопанство след 1991 г.

 

Специалната награда на журито за подпомагане на научните разработки на студентите и за тяхното отлично представяне и класиране получи  гл. ас. Красимир Коев - преподавател в ЦЮН на БСУ.