Класиране за стипендии

Класирането за стипендии по проекта "Студентски стипендии и награди" по ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г." е обявено на http://eurostipendii.mon.bg/. Стипендии в размер на 450 лв. ще получат 265 студенти от БСУ.

Класирането е извършено сред студентите от редовно обучение, подали формуляр за кандидатстване за стипендия и е по центрове, съобразно пропорционалната квота за всеки център. То е по низходящ бал, формиран от успеха от предходните два семестъра.

 

Списък на класираните студенти

Стипендиите ще бъдат преведени по банковите сметки на класираните студенти веднага след като средствата бъдат изпратени от МОМН. Очаква се това да стане до края на годината.