Класирането за европейски стипендии е обявено

Stipendii BSU

Класирането за европейски стипендии е обявено в сайта на проекта http://eurostipendii.mon.bg/.

Пълни списъци на студентите от БСУ, класирани за:

Класирането е за стипендии по специалности, като броят на стипендиите за всяка специалност е пропорционален на броя на студентите, обучаващи се в нея.

Класирането за специални стипендии е по Центрове, като броят на наградите е пропорционален на броя на студентите, обучаващи се в Центъра.

Важно! Всички класирани студенти, които не са посочили банкова сметка при кандидатстването, трябва да я посочат в срок до 7 февруари. Непосочилите банкова сметка няма да получат стипендия. Напомняме, че банковата сметка може да бъде от Алианц Банк България.