Колоквиум на Асоциацията на преподавателите по френски език в България

Колоквиум на Асоциацията на преподавателите по френски език в България със сътрудничеството на Френския институт "Новите технологии за информация и комуникация и образованието" - 22 - 23 октомври 1999 година, гр. Бургас. Посетете специално подготвения сайт от Френското посолство в България за преподавателите по френски език.