КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТСКО НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТСКО НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО

В Бургаския свободен университет се проведе XХIV-та Национална конференция за студентско научно творчество с международно участие. В най-големия студентски научен форум за годината взеха участие над 70 студенти и докторанти от български и от чуждестранни университети. Участниците представиха своите изследвания и резултати в три секции:

Секция „Студенти“ – с направления Право и политика, Педагогика, Психология и обществени комуникации“;

Секция „Студенти“ – с направления Финанси и счетоводна отчетност, Маркетинг и мениджмънт, Международни икономически отношения, Администрация и управление, Техника и технологии, Информатика, Възобновяеми енергийни източници“;

Секция „Докторанти“ от различни професионални направления.

За поредна година участваха ученици от средните училища в Бургас, с които БСУ си партнира.

Участниците бяха приветствани от проф. д-р Милен Балтов, ректор на БСУ, и от проф. д-р Мария Алексиева, зам.-ректор.

Докладите бяха оценявани от авторитетни преподаватели на академичната общност в БСУ.

НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ

IMG_20230420_171530.jpg
IMG_20230420_171711.jpg
IMG_20230420_171736.jpg
IMG_20230420_171816.jpg
IMG_20230420_172022~2.jpg
IMG_20230420_172147.jpg
IMG_20230420_172153.jpg
IMG_20230420_172253~2.jpg
IMG_20230420_171438.jpg
IMG_20230420_171325~2.jpg
IMG_20230420_171301.jpg
IMG_20230420_165650.jpg
IMG_20230420_165706.jpg
IMG_20230420_170610.jpg
IMG_20230420_170925.jpg
IMG_20230420_171023.jpg
IMG_20230420_171105.jpg
IMG_20230420_171124~2.jpg
IMG_20230420_171216.jpg
IMG_20230420_172347.jpg