Конкурс за студенти и ученици на тема: "Алиансът на 60 – научените уроци и пътят напред"

Конкурс за студенти и ученици на тема:"Алиансът на 60 – научените уроци и пътят напред"