Конкурс за студентско научно творчество

През м.март 2012 г. ще се проведе XIII Конкурс за студентско научно творчество с национално участие. Каним всички студенти, които имат научни интереси и амбиции, да се включат.

 

Научните направления са:

  • Право и политика
  • Администрация и управление
  • Финанси и счетоводна отчетност
  • Маркетинг и мениджмънт
  • Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика)
  • Социални дейности
  • Техники и технологии
  • Информатика
  • Възобновяеми енергийни източници

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ – от 8:30 часа до 9:00 часа

ОТКРИВАНЕ - 9.00 часа, зала 208

ЗАКРИВАНЕ - 17 часа, зала 208

 

Класиране - ЦИУН, ЦХН, ЦЮН и ЦИТН

Информация за студентите от БСУ

Информация за студентите от други ВУ

Програма