Корпорация Intel - за студентите на БСУ с бизнес идеи

IIIntel Business Challenge Europe 2012 е състезание с бизнес планове на студенти или млади предприемачи. Корпорацията Intel цели изграждането на предприемаческо съзнание у младите хора и студентите на БСУ имат реален шанс да се възползват от това, благодарение на предстоящия работен семинар за подготовка на участници в състезанието.

На 25 април от 16.00 ч. в зала 428, Зам.-ректорът на БСУ доц. д-р Милен Балтов е поканил доц. д-р Петко Русков от „посланиците” на Intel по тази инициатива в България – Джуниър Аийвмънт. Ще се разяснят възможностите за участие на студентите и млади учени в състезанието, като се обсъди процеса на разработване и представяне на бизнес план, както и изпращането му за участие в състезанието (http://www.intelchallenge.eu/Page/View/8/Process).

В конкурса през 2012 г. се допускат за участие екипи, представили бизнес план и резюме в технологичните области като ИКТ, зелени технологии и здравеопазване. Голямата награда е от 25 000 щ.д. (финалът е Университета Бъркли, през м. ноември 2012 г.), a номинираните екипи получават обратна връзка и съвети от изявени имена от Силиконовата долина. Официалният език на състезанието е английски.