Кръгла маса на тема „Проблеми на доставчиците на социални услуги за възрастни в Бургас”

Центърът по хуманитарни науки на Бургаския свободен университет организира кръгла маса на тема: „Проблеми на доставчиците на социални услуги за възрастни в Бургас”.

Гост на дискусията щe бъде Янита Манолова, зам.- изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика. Участниците в дискусията са ръководители  и представители на държавни, общински и неправителствени институции и организации от гр. Бургас, които предоставят социални услуги за възрастни хора, преподаватели от програмния съвет по Социални дейности и студенти от специалност Социални дейности от БСУ.

Акцент в обсъждането ще бъде реалната практика и нейните изисквания към квалификацията /компетентностите/ на работещите в институции, доставчиците на социални услуги. Ще се разисква необходимостта от допълнителни квалификации на социалните работници, както и насоките на продължаващото образование. Участниците в дискусията ще се обединят около идеи и решения за усъвършенстване на практическото обучение в бакалавърската програма на специалност „Социални дейности и консултиране”, които ще подпомогнат успешната професионална реализация на завършващите специалността.

Кръглата маса ще се проведе на 22.03.2011 година от 15 часа в конферентна зала № 2 на БСУ. Проявата е част от програмата, посветена на 20-годишнината от създаването на Бургаския свободен университет. В празничния календар на Центъра по хуманитарни науки са включени още дискусии по проблемите на публичните комуникации, на социалните услуги за деца, конкурс за студентски проекти по проблеми на обществените комуникации, срещи с журналисти, фотоизложба и др.