Кръгла маса по проект "Професионализъм в обучението по журналистика чрез партньорство между Бургаския свободен университет и регионалните медии"

На 30.01.2009 в Бургаския свободен университет се проведе Кръгла маса за организиране и провеждане на студентските стажове по журналистика, свързана с изпълнение на дейностите по проект "Професионализъм в обучението по журналистика чрез партньорство между Бургаския свободен университет и регионалните медии", финансиран от Европейския социален фонд.

В дискусията взеха участие зам.-ректорът по научноизследователската дейност при БСУ – доц. дпн Галя Христозова, деканът на Центъра по хуманитарни науки – доц. д-р Евелина Динева,  представители на партньорските организации по проекта – журналистите Красимир Димитров, Цеца Алексова и Александър Инджов, преподаватели от Центъра по хуманитарни науки и студенти от целевата група.

По време на срещата доц. д-р Мария Алексиева – ръководител на проекта, и доц. д-р М. Лазарова  представиха резултатите от реализираните до този момент дейности по проекта.