Македонскатата академия на науките и изкуствата - на форум в БСУ

Македонскатата академия на науките и изкуствата - на форум в БСУ

На 25.09.2018 г. в БСУ се проведе кръгла маса на тема „Европейска интеграция и добро управление (Good Governance) “. Участваха представители на Македонската академия на науките и изкуствата (МАНИ),  на Института за изследване на обществата и знанието към БАН, ректорското ръководство на БСУ,  както и преподаватели и студенти от Центъра за юридически науки.
Форумът беше открит от проф. д.п.н. Галя Христозова, ректор на БСУ. От името на Македонската академия на науките и изкуствата  участваха:  акад. Таки Фити, председател; акад. Владо Камбовски , ръководител на Центъра за стратегически изследвания, бивш председател на  Македонскатата академия на науките и изкуствата, както и представители на македонски университети.
От българска страна участваха: доц. Румяна Желева;  доц. Албена Накова; проф. Карамфил Манолов; доц. Васил Киров, всички от БАН, от Института за изследване на обществата и знанието. Участваха още проф. Митко Димитров, бивш председател на Института за икономически изследвания към БАН, проф. д-р Милен Балтов, зам.-ректор по НИД и МС на БСУ, доц. д-р Мария Нейкова, декан на ЦЮН, както и преподаватели и студенти от БСУ.
 

 

DSC_9685 111.jpg
DSC_9711.JPG
2.jpg
DSC_9670 3.jpg
DSC_9687 3.jpg
DSC_9684.JPG