Председателят на БАН с лекция в БСУ

Председателят на БАН с лекция в БСУ

На 13.02.2020 година, четвъртък, от 14 часа в зала 110 на БСУ ще се проведе поредният майсторски клас за учебната 2019/20 година, организиран от ЦИТН, направление Информатика. Темата е „Теория на игрите и приложения“. Лектор ще бъде председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.