Меморандум с Комисията за защита от дискриминация

Меморандум с Комисията за защита от дискриминация

Ректорът на БСУ проф. д.п.н.Галя Христозова и  доц. д-р Ана Джумалиева - председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), подписаха Меморандум  за сътрудничество.
Страните декларират намерението си да обединят усилия за сътрудничество, ориентирано към съвместна дейност, методическа и експертна подкрепа, научноизследователска дейност, както и споделяне на добри практики.
Студентите от специалностите Право и Публична администрация - ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“,  получиха предложение за практическо обучение и стажове в Комисията за защита от дискриминация .