Международна конференция за финал на проект AVATAR

Конференцията се провежда под патронажа на Представителството на Европейската комисия в България

На 13.09.2011 г. от 09:30 часа в конферентна зала № 2 на Бургаския свободен университет ще се проведе заключителна конференция за представяне на резултатите, постигнати по време на работата  по двугодишния международен проект AVATAR -„Иновативен подход към обучението във виртуалния свят”, реализиран с участието на екип от БСУ и учители от средните училища в град Бургас.

Проектът, съфинансиран от програмата за учене през целия живот „Коменски”, постигна целта си  да подобри уменията и знанията на учители от средните училища от Италия, България, Австрия, Дания, Испания и Обединеното Кралство по отношение на използването на виртуални среди за преподаване и учене.

Разработените в рамките на проекта виртуална образователна среда и иновативнa методика на преподаване допринасят за повишаване на качеството на обучението в средните училища, разкривайки нови перспективи пред образованието.

Събитието ще бъде излъчвано онлайн на следния адрес:

http://www.avatarproject.eu

Програма