Международна конференция „Синя икономика и синьо развитие“ в БСУ

Международна конференция „Синя икономика и синьо развитие“ в БСУ

В БСУ стартира Международна научна конференция на тема „Синя икономика и синьо развитие“. Форумът е първо съпътстващо събитие в БСУ след Европейския ден на морето. Конференцията се провежда на 1 и 2 юни 2018 г. и е посветена на икономическите, регулационни, технологични и обществени аспекти в развитието на морето и водните пространства.
Пленарен докладчик е Зиглинде Грубер, ръководител на Отдел „Морски ресурси“ в ГД „Изследвания и иновации“ в Европейската комисия  с доклад на тема: „Инициативата „Син растеж“ за изследванията и иновациите в черноморското пространство“. Информация по темата на доклада представи Светослав Стоянов – експерт в ГД „Морско дело и рибарство“ към ЕК и ст.н.с. Адриан Станака – ръководител на Института по морска геология в Румъния.

От българска страна участват университетски преподаватели от СУ „Климент Охридски“, Нов български университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Тракийски университет  Стара Загора, Аграрен университет, Стопанска академия „Д. А. Ценов“,Свищов , Черноморски институт и др.
Общо в конференцията участват над 103-ма преподаватели, учени и изследователи от 15 държави на 3 континента. Международните партньори са от: Балтийски държавен технически университет „ВОЕНМЕХ-Д.Ф.Устинов“ Санкт Петербург, Русия; Университета „Униминуто“, Колумбия; Технологичен университет Мара, Малайзия; Университета на Барселона и др.

 

DSC_9409.JPG
DSC_9400.JPG
DSC_9426.JPG
DSC_9419.JPG