Международна научна конференция в БСУ

Международна научна конференция в БСУ

На 4 юни 2021 година в БСУ се откри двудневна международна научна конференция на тема "Съвременни управленски практики XI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията". В работата на най-големия научен форум за годината в БСУ участват над 90 академични преподаватели от 15 висши училища и бизнес организации от България, както  и водещи изследователи и експерти от Полша, Естония, Великобритания, Турция, Черна Гора, Румъния, Чехия, Португалия, Малайзия (онлайн), Испания (онлайн), Ирландия (онлайн) и Руска федерация (онлайн).

Конференцията беше открита от зам.-ректора на БСУ проф. д-р Милен Балтов. Поздравления към участниците поднесоха проф. д.п.н. Галя Христозова, ректор на БСУ, и проф. д.н. Мария Нейкова, областен управител на Област Бургас.

Пленарни докладчици на конференцията бяха  д-р по икономика Антоанета Барес, изпълнителен директор на Национална компания „Индустриални зони“ и доц. д-р Катри-Лиис Лепик от Естония, председател на акцията по КОСТ на ЕС „Мултидисциплинарни иновации за обществени промени“.

Работата на форума е свързана с изпълнението на проект „Регионално индексиране на иновационната активност в отраслите на икономиката (ИРИСИ) - сценарии пред идентифицираните в ИСИС четири приоритетни тематични области за интелигентна специализация и мястото им в кръговата икономика“. Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (No КП/06/ОПР 01/4/ 21.12.2018 г.) и се ръководи от от заместник-ректора на БСУ проф. д-р Милен Балтов. Партньор на БСУ е Институтът по механика на БАН с координатор проф. д-р Костадин Костадинов. В тази връзка в рамките на работната програма участниците в конференцията посетиха Индустриалния и логистичен парк Бургас.

Международната конференция е посветена на 30-годишнината от създаването на Бургаския свободен университет и е част от програмата на тържествата за празника.

Кметът на Община Бургас г-н Димитър Николов и областният управител проф. д.н. Мария Нейкова връчиха на ректора проф. д.п.н.Галя Христозова почетни плакети на двете институции и поздравителни адреси по случай годишнината на БСУ. Кулминацията на тържествата ще бъде през м. септември 2021 година.

 

DSC_1505.JPG
DSC_1503.JPG
DSC_1517.JPG
PIC2.JPG
PIC1.JPG
IMG_20210604_112527 1.jpg
DSC_1498.JPG
DSC_1499.JPG
DSC_1500.JPG
DSC_1535.JPG
DSC_1521.JPG
196860422_4058522207575839_8782800361560588205_n.jpg
196601927_4058521200909273_7939008850664712774_n.jpg