Международна научна конференция за 20-годишнината на БСУ

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

“ Взаимодействието теория – практика: ключови проблеми и решения”

24-25 юни 2011 г.

    Бургаският свободен университет организира провеждането на научна конференция с международно участие.

Тематични направления:

  • Икономика, финанси и инвестиции
  • Маркетинг и управление
  • Обществени комуникации (журналистика и връзки с обществеността) и филология
  • Социални дейности и педагогика
  • Право и публична администрация
  • Техника и технологии
  • Информатика и компютърни науки

Работни езици на конференцията - български, английски и руски.

Програма

Информация за участниците

Регистрация

Технически изисквания

Информация за хотели

За контакти:

8001  Бургас,  ул. “Сан Стефано” № 62, 

Бургаски Свободен Университет, тел. 056/ 900 400

e-mail: konf2011@bfu.bg