Министър Кристиан Вигенин посети БСУ

Министър Кристиан Вигенин в БСУ„Вярвам, че в Бургаския свободен университет се обучават и възпитават активни, търсещи и мотивирани граждани на Европейския съюз. Впечатлен съм от амбицията и постиженията на ръководството на университета” – каза министър Кристиан Вигенин при посещението си в БСУ. Той се срещна със студентите и участва в дискусия на тема „България в Европейския съюз: Осигуряване на устойчиво развитие“. Визитата е в рамките на инициативата на Дипломатическия институт към министъра на външните работи „Гласувам, защото се интересувам!“, чиято цел е да стимулира младите хора за евроизборите. Участие в дискусията взеха още Григор Порожанов, директор на дирекция „Външноикономически отношения“ към МВнР и ректорът на БСУ проф. дпн Галя Христозова.

Министър Вигенин представи позитивите, които членството на България в Европейския съюз е донесло на младите хора. „Представете си какво би било, ако България не беше член на ЕС. Бихте ли могли да пътувате, да учите и да се възползвате от всички предимства, които това членство ви дава?“, попита той. Външният министър отбеляза също, че през последните години повече от 60% от стокооборотът на Министър Кристиан Вигенин в БСУБългария е със страни от ЕС, а 65% от публичните инвестиции се извършват със средства от Съюза, като те имат съществен принос за ръста на икономиката ни. Други плюсове, които Кристиан Вигенин изтъкна по време на срещата, са свързани с финансовите средства, идващи по линия на европейските фондове. През следващия програмен период страната ни ще разполага с 15 млрд. евро.

По време на официалната среща на министър Вигенин с ректора на БСУ проф. дпн Галя Христозова бяха обсъдени двустранните академични връзки и  дългосрочни контакти на Бургаския свободен университет с университети и академични образователни институции от Европейския съюз, възможностите за академична мобилност на преподаватели и студенти в страните, членки на Европа, новите оперативни програми на ЕС за периода 2014-2020 година в сферата на образованието и науката.

Министър Кристиан Вигенин в БСУ

Министър Вигенин се разписа в почетната книга на университета.