Министърът на иновациите и растежа посети БСУ

Министърът на иновациите и растежа посети БСУ

През изминалия месец министърът на иновациите и растежа д-р Милена Стойчева посети Бургаския свободен университет. Тя се срещна с ректора на БСУ проф. д-р Милен Балтов и деканите на Центъра по информатика и технически науки проф. д-р Радостин Долчинков и на Центъра по юридически науки проф. д.н. Мария Нейкова, както и с преподаватели и докторанти работещи по теми за възобновяемите енергийни източници и иновациите в индустрията. Д-р Стойчева беше придружена от зам.-кмета на Община Бургас г-жа Йорданка Ананиева.

Проф. Балтов връчи на министър Стойчева почетния знак на БСУ за нейния принос в областта на стимулиране на иновациите и предприемачеството. Сътрудничеството на БСУ лично с д-р Стойчева в качеството й на дългогодишен изп.-директор на фондация Джуниър Ачийвмънт България в областта на предприемачеството е както на базата на договор между двете страни (БСУ и JA Bulgaria), така и чрез включването на студентите на университета в инициативите на JA Bulgaria. Старт-ап за синя енергия на студенти на БСУ беше развит през програмата за пред-инкубиране Едж на Джуниър Ачийвмънт България и спечели награда в състезанието на Европейската комисия „Изгряващи звезди“, а БСУ за първи път в рамките на организираните от фондацията през годините „Мениджър за един ден“ излъчи ученици като „Ректор за един ден и декан за един ден“.

Бяха споделени намеренията за поощряване на ранното обучение по предприемачество и конкретно възможността бъдещите учители да се специализират чрез първата за България по рода си магистърска специалност на БСУ – „Иновации и предприемачество в началното и предучилищното образование“ и поощряването на финансовата грамотност на децата в рамките на станалите ежегодни прояви на БСУ през Световната седмица на парите. Джуниър Ачийвмънт България и БСУ ще потърсят синергия при аксерераторите за стартиране на бизнес, конкретно чрез Акселератора за устойчива синя икономика в Черно море, за който БСУ отговаря в рамките на DOORS - най-големия проект за черноморския регион, финансиран от програма „Хоризонт 2020“ на ЕС. Устойчивите модели на развитие са в основата и на новата съвместна (с ХТМУ и МВБУ по операция на ОПНОИР „Модернизация на висшето образование“) магистърска специалност на БСУ по „Кръгова икономика“.

„Продължавайте да бъдете носители на знанието и свободата на избора на всеки да се развива! Пожелавам успех в постигането на целите – иновативният дух и методи на обучение да срещат нуждите на града, икономиката и обществото!“ – сподели в почетната книга на БСУ министър Милена Стойчева.

IMG_7595.JPG
IMG_7597.JPG
IMG_7598.JPG
IMG_7599.JPG
IMG_7604.JPG
IMG_7592.jpg
IMG_8276.jpg