Министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова посети Бургаския свободен университет на 11 април 2007 г.

По покана на ректорското ръководство министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова се срещна със студентите и преподавателите на Бургаския свободен университет. "Вашият университет е университет за лидери", подчерта министър Грънчарова пред студентите и преподавателите, които бяха дошли в зала "Изток", за да чуят лекцията "Време за лидери". Мястото на младите хора в новите европейски реалности и определената им позиция по въпросите на деня е крачка към лидерство, допълни министър Грънчарова.министър Гергана Грънчарова Ректорът проф. Петко Чобанов проведе официална среща с министър Грънчарова и с председателя на Комисията по външна политика д-р Соломон Паси, на която бяха обсъдени възможностите за реализацията на студентите в Европейския съюз и възможностите за разширяване и задълбочаване на международните контакти на БСУ в условията на европейското образователно пространство.

Министър Грънчарова се разписа в почетната книга на Бургаския свободен университет.